Więcej o misji

Obszar lądowania zaznaczony elipsą

NASA Mars Science Laboratory zajmie się badaniem obszaru krateru Gale’a pod kątem przeszłych i obecnych warunków dla istnienia związków organicznych. Misja jest częścią trwających badań nad procesami zachodzącymi w marsjańskiej atmosferze oraz na powierzchni planety.

Naukowcy posługiwać się będą 10 różnymi instrumentami badawczymi znajdującymi się na pokładzie łazika Curiosity. Okres badań przewidziany jest na jeden marsjański rok, a więc 98 naszych tygodni.

W skład wyposażenia robota wchodzą kamery zamontowane na maszcie (MastCam), pozwalające na rozpoznanie i wstępną analizę interesujących obiektów z dystansu. Mechaniczne ramie wyposażono w instrumenty do pobierania i analizy próbek skał, gleby i powietrza, może też „przyglądać się” otoczeniu łazika. Czujniki rozmieszczone na osłonie termicznej kapsuły lądownika posłużą zbieraniu informacji o warunkach atmosferycznych i zachowaniu lądownika w momencie wchodzenia w atmosferę, lotu i lądowania na planecie.

Nad całokształtem pracy tego zdalnie sterowanego laboratorium czuwać będzie dzień i noc międzynarodowa ekipa inżynierów i naukowców z różnych dziedzin. Będą oni analizować dane i podejmować decyzje o wszystkich działaniach łazika na każdy następny dzień. Badania będą nakierowane na poszukiwanie śladów życia. Nawet jeśli nie zostaną one odnalezione, misja dostarczy wiele materiałów pomocnych w rozwiązywaniu zagadki jego pochodzenia oraz rzuci więcej światła na temat różnic i podobieństw historii naszej planety i Marsa.

Reklamy