3 kroki w kierunku życia

5 lat obserwacji Marsa przez orbitującego go satelitę MRS (Mars Reconnaissance Orbiter) i analiza danych dostarczonych przez tą sondę pozwoliły wybrać obszar do lądowania i prowadzenia badań na powierzchni planety.

Już teraz prawie na pewno wiemy po jakim terenie Curiosity będzie się poruszał. Mamy dokładną mapę tego terenu oraz wiemy jakich skał się tam spodziewać. Z całą pewnością obszar ten był bogaty w siarczany, krzemiany, glinki i inne substancje wspierające proces powstawania życia.
Misja Curiosity została zaprojektowana, pod kątem zebrania jak największej ilości danych na temat tego procesu. 3 priorytety jakim kierowali się naukowcy NASA to:

  1. Follow the water – Poprzednie misje na powierzchni planety potwierdziły występowanie wody na powierzchni Marsa w przeszłości. Przypuszcza się, że cała wilgoć, w jakiej formowały się perchloratyi odnalezione inne skały znikła około 3 miliardów lat temu. Badanie śladów w warstwie młodszych skał przyczyni się do lepszego zrozumienia zjawisk, jakie zmieniły Marsa w tak suchą pustynię. Łazik prawdopodobnie odkryje niewielkie ilości wody w starszych skałach płytko pod powierzchnią planety.
  2. Follow the carbon – Istnieje szansa, że Curiosity odnajdzie proste związki węgla, tak niezbędne życiu. Są to cząsteczki składające się z jednego albo dwóch atomów węgla,połączonych z wodorem i innymi elementami. Mogą one występować samoistnie, natomiast nie mamy dowodów żeby życie mogło istnieć bez nich. Rozpoznane przez Curiosity aminokwasy mogą, ale nie muszą mieć biologicznego pochodzenia. Pod lupę brane będą również związki azotu, fosforu, siarki i tlenu, również istotne dla życia na Ziemi.
  3. Follow energy – O pochodzeniu wspomnianych związków będziemy mogli tylko spekulować, natomiast informacje zawarte w skałach i minerałach dadzą nam stuprocentową pewność co do procesów jakie zachodziły na Marsie w przeszłości. Poznamy wcześniejsze i obecne warunki atmosferyczne, ilość energii jaką Mars otrzymywał ze słońca oraz składniki mineralne mogące służyć za „pożywienie” dla pierwszych proto-organizmów.

Jest możliwe, że warunki marsjańskie nigdy nie pozwalały życiu przetrwać (a nawet narodzić się) na tej planecie. Bardzo rzadka atmosfera Marsa może być spowodowana ubytkiem w przeszłości,  a może nigdy nie była gęstsza. Analiza zawartości izotopów węgla pozwoli stwierdzić jak było w rzeczywistości. Zbyt duża ilość promieniowania kosmicznego jest zabójcza dla życia. Laboratorium na powierzchni planety sprawdzi czy chroni ona w jakikolwiek sposób przed zabójczą radiacją oraz zmierzy jej ilość na powierzchni. Z kolei potwierdzenie obecności metanu w atmosferze oraz jego analiza izotopowa pozwoli z całą pewnością określić czy jest on pochodzenia biologicznego. Jest bardzo dużo czynników, o których dowiedzieć się możemy tylko przez „dotknięcie” warunków jakie występują na innej planecie.

Reklamy